Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано комплекс організаційно-технологічних моделей управління підготовкою будівельних проектів на засадах девелопменту, які забезпечують замовнику здатність передбачити настання форс-мажорних подій та врахувати їх наслідки щодо зміни головних параметрів прийнятого варіанта підготовки будівництва.
Опис
Ключові слова
будівельний проект, підготовка будівництва, організаційно-технологічна модель, форс-мажор, сітьова модель, роботи-вершини, девелопмент у будівництві, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту / В. О. Поколенко, Г. В. Лагутін, О. А. Тугай [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 39-42. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання