Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту

Ескіз

Дата

2010

Автори

Поколенко, В. О.
Лагутін, Г. В.
Тугай, О. А.
Куліков, П. М.
Борисова, Н. О.
Приходько, Д. О.
Чуприна, Ю. А.
Скакун, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано комплекс організаційно-технологічних моделей управління підготовкою будівельних проектів на засадах девелопменту, які забезпечують замовнику здатність передбачити настання форс-мажорних подій та врахувати їх наслідки щодо зміни головних параметрів прийнятого варіанта підготовки будівництва.

Опис

Ключові слова

будівельний проект, підготовка будівництва, організаційно-технологічна модель, форс-мажор, сітьова модель, роботи-вершини, девелопмент у будівництві, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту / В. О. Поколенко, Г. В. Лагутін, О. А. Тугай [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 39-42. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced