Традиционная символика и морфологические особенности в современной архитектуре мечетей стран Ближнего Востока

Ескіз

Дата

2015

Автори

Ремизова, Е. И.
Шахин, Н. Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню еволюції і композиційної мови архітектури мечетей. Розглядаються морфологічні особливості та композиційні прийоми сучасної архітектури мечетей. Показано, що традиційний орнаментальний засіб побудови твору зберігається та розвивається в сучасний час.

Опис

Ключові слова

сучасна арабська архітектура мечеті, орнамент, композиційне мислення

Бібліографічний опис

Ремизова Е. И. Традиционная символика и морфологические особенности в современной архитектуре мечетей стран Ближнего Востока / Е. И. Ремизова, Н. Н. Шахин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 125-133. - Бібліогр. :7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced