Функционально-планировочная организация торговых комплексов коммерческих ячеек в Иране

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассматривается функционально-планировочная организация торговых комплексов с коммерческими ячейками в Иране. Обозначены разнообразные функциональные блоки, зоны и единицы и указаны необходимые помещении и их особенности . Определены схемы взаимосвязи между ними и разные приемы соединения разных функциональных помещений .
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, архитектура, Иран, функционально-планировочная организация, торговые комплексы, коммерческие ячейки, функциональное зонирование, архітектура, Іран, торговельні комплекси, функціонально-планувальна організація, комерційні осередки, функціональне зонування, architecture, Iran, functional-planning organization, shopping complexes, commercial cells, functional zoning
Бібліографічний опис
Тормакан Ахмад. Функционально-планировочная организация торговых комплексов коммерческих ячеек в Иране / Ахмад Тормакан, Т. В. Малик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 394 - 407. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання