Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику

Ескіз

Дата

2011

Автори

Соловей, О. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Подано багатокритеріальну модель прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах невизначеності і ризику. Запропоновано методику побудови шкали оцінки критеріїв і вибору оптимальної альтернативи на основі математичного апарату теорії нечітких множин. Побудовано алгоритм прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах невизначеності і ризику.

Опис

Ключові слова

невизначеність, ризик, лінгвістична змінна, шкала оцінки критеріїв, прийняття оптимальних рішень, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Соловей О. Л. Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику / О. Л. Соловей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 130 - 134. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset