Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Соловей, О. Л.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Подано багатокритеріальну модель прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах невизначеності і ризику. Запропоновано методику побудови шкали оцінки критеріїв і вибору оптимальної альтернативи на основі математичного апарату теорії нечітких множин. Побудовано алгоритм прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах невизначеності і ризику.
Опис
Ключові слова
невизначеність, ризик, лінгвістична змінна, шкала оцінки критеріїв, прийняття оптимальних рішень, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Соловей О. Л. Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику / О. Л. Соловей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 130 - 134. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання