Феномен етнорегіональних партій та децентралізаційні процеси

Ескіз

Дата

2016

Автори

Стойко, Олена Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Етнорегіональні партії до останнього часу залишалися малодослідженим феноменом у політології, незважаючи на значний ріст кількості регіональних партій в Європі та світі загалом в кінці 1970-х – на початку 1980-х років. Загострення міжетнічних відносин, у тому числі внаслідок міграційних процесів, поглиблення децентралізації, посилення регіоналізації створюють сприятливі передумови для їх розвитку як у федеративних, так і унітарних державах, та привертають увагу дослідників.

Опис

Ключові слова

етнорегіональні партії, децентралізаційні процеси

Бібліографічний опис

Стойко О. М. Феномен етнорегіональних партій та децентралізаційні процеси / О. М. Стойко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 183 - 188. - Бібліогр. : 17 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced