Феномен етнорегіональних партій та децентралізаційні процеси

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Етнорегіональні партії до останнього часу залишалися малодослідженим феноменом у політології, незважаючи на значний ріст кількості регіональних партій в Європі та світі загалом в кінці 1970-х – на початку 1980-х років. Загострення міжетнічних відносин, у тому числі внаслідок міграційних процесів, поглиблення децентралізації, посилення регіоналізації створюють сприятливі передумови для їх розвитку як у федеративних, так і унітарних державах, та привертають увагу дослідників.
Опис
Ключові слова
етнорегіональні партії, децентралізаційні процеси
Бібліографічний опис
Стойко О. М. Феномен етнорегіональних партій та децентралізаційні процеси / О. М. Стойко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 183 - 188. - Бібліогр. : 17 назв.