Концептуальні засади поділу влади та розподілу владних повноважень у сучасній Україні – основа формування цілісної системи державної влади та забезпечення її дієздатності

Ескіз

Дата

2018

Автори

Головатий, Микола Федорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В процесі розбудови власної державності в сучасній Україні однією з найважливіших постає проблема формування нової моделі державної влади, що є основою політичної системи, політичного режиму, взаємин держави і громадянського суспільства. Історична практика, сучасний досвід реалізації державної влади, найперше у країнах Європи, підтверджує, що цілісність, дієздатність та ефективність державної влади надає оптимальні можливості для захисту і реалізації прав і свобод громадянина, поступального соціально-економічного розвитку держави і соціуму загалом, раціональної інтеграції країни у світовий простір задля ефективного співробітництва з іншими країнами.

Опис

Ключові слова

державна влада, розподіл владних повноважень

Бібліографічний опис

Головатий М. Ф. Концептуальні засади поділу влади та розподілу владних повноважень у сучасній Україні – основа формування цілісної системи державної влади та забезпечення її дієздатності / М. Ф. Головатий / Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 23 - 26. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset