Модифікований метод реакцій для визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування просторових призматичних тіл

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута реалізація на основі напіваналітичного методу скінченних елементів методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики підтверджено розв’язанням тестових задач.
Опис
Ключові слова
J-інтеграл, модифікований метод реакцій, пружнопластичне деформування, просторове призматичне тіло, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Модифікований метод реакцій для визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування просторових призматичних тіл / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 18 - 23. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання