Вип. 88

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/222

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
 • Документ
  Модифікований метод реакцій для визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування просторових призматичних тіл
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Богдан, Д. В.
  Розглянута реалізація на основі напіваналітичного методу скінченних елементів методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики підтверджено розв’язанням тестових задач.
 • Документ
  Модифікований варіант метода реакцій в двовимірних задачах механіки руйнування
  (КНУБА, 2011) Гуляр, О. І.; Сахаров, О. С.; Шкриль, О. О.; Максим'юк, Ю. В.
  Виконане чисельне обґрунтування можливостей розв’язання двовимірних задач механіки руйнування при фізично та геометрично нелінійному деформуванні та для тіл обертання при використанні модифікованого методу реакцій.
 • Документ
  Визначення динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень в задачах змішаного руйнування на базі напіваналітичного метода скінченних елементів
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Солодей, І. І.; Вабіщевич, М. О.; Гуляр, О. І.
  В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів розроблена і апробована методика роздільного обчислення параметрів механіки руйнування при змішаному руйнуванні в умовах динамічного деформування досліджуваних об’єктів.
 • Документ
  Стійкість коливань лопатей роторів вітроенергетичних установок при складному обертанні
  (КНУБА, 2011) Гловач, Л. В.; Гуляєв, В. І.
  Досліджуються нелінійні коливання лопатей вітроенергетичних установок, обумовлених силами інерції, які виникають при складному русі. Побудовані рівняння руху лопатей. Методами теорії стійкості періодичних процесів виконано аналіз біфуркаційних станів коливань.
 • Документ
  Коливання кружляння бурильних колон
  (КНУБА, 2011) Гайдайчук, В. В.; Борщ, О. І.
  Розглянута задача про згинні коливання конструкції низу бурильної колони, що обертається, під дією прикладеного до долота моменту сил тертя (різання). Виконано аналіз механізму самозбудження коливань. Показано, що сформований момент являється неконсерватвним і є основним джерелом динамічної нестійкості системи. Побудовано форми згинних рухів конструкції низу бурильної колони при різних значеннях характерних параметрів.
 • Документ
  Метод прямих у просторовій задачі теорії пружності
  (КНУБА, 2011) Станкевич, А. М.; Чибіряков, В. К.; Шкельов, Л. Т.
  Методика зниження вимірності рівнянь плоскої задачі теорії пружності з подальшим розв’язанням одновимірної граничної задачі методом С.К. Годунова, запропонована в роботі [1], поширюється на тривимірну задачу. Всі перетворення суттєво використовують індексну форму запису,термінологію та основні формальні принципи тензорного числення. Отримано систему розв’язувальних одновимірних рівнянь та граничні умови загального вигляду. Поставлена гранична задача розв’язується високоефективним чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.
 • Документ
  Чисельний аналіз просторових задач теорії тріщин на основі змішаної схеми метода скінченних елементів
  (КНУБА, 2011) Кобельський, С. В.
  Для розв’язання просторових задач теорії тріщин запропоновані комбіновані скінченні елементи змішаного типу в формі шестигранних призм та тетраедрів. Розроблені схеми та обчислювальні алгоритми, що їх реалізують, забезпечують виконання поправки Ірвіна на пластичність та узгоджуються з розв’язком Райса для розподілу напружень в околі вершини тріщини.
 • Документ
  Вплив ребер на частоти і форми власних коливань циліндричної оболонки
  (КНУБА, 2011) Яковенко, О. О.
  Приведені результати розв’язання задач на власні коливання циліндричної оболонки підкріпленої ребрами за методом скінченних елементів. Аналізується вплив ребер на частоти і форми коливань.
 • Документ
  Реалізація просторового скінченого елементу в криволінійній системі координат
  (КНУБА, 2011) Гоцуляк, Є. О.; Пікуль, А. В.
  Розроблено методику розрахунку нетонких пластин та оболонок на основі просторових скінченних елементів у криволінійній системі координат. За цією методикою створено алгоритм та написано програму для розрахунку на мові фортран. На прикладі товстостінного циліндра (задача Ламе) продемонстровано збіжність методу скінченних елементів за метричним критерієм порівняно з точним розрахунком в переміщеннях.
 • Документ
  Дослідження напружено-деформованого стану плити перекриття у вузлі опирання на колону
  (КНУБА, 2011) Войтенко, П. В.
  На основі співвідношень для просторового скінченного елемента розроблено та удосконалено методи чисельного розрахунку залізобетонних конструкцій в умовах об'ємного багатовісного напруженого стану із врахуванням пластичних характеристик матеріалів.