Концептуальна модель формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Ачкасов, Ігор Анатолійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто концептуальну модель формування портфеля проектів зменшення втрат електроенергії у електричних мережах в умовах невизначеності (спостережності, неверифікованої інформації та недосконалості методів оцінки технологічних втрат). Визначено принципи та методи формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах. Такими принципами є: принцип поелементних розрахунків, принцип характерних режимів, принцип характерних діб, принципи, в яких використовують кількість годин найбільших втрат, принцип середніх навантажень. Залежно від повноти інформації про навантаження елементів електричної мережі за розрахунковий період для розрахунків навантажувальних втрат використовуються різні методи формування портфелів проектів зменшення втрат у електричних мережах. Для вирішення проблем неповноти та недостовірності інформації автором пропонується застосування квантових алгоритмів, які забезпечать необхідний рівень спостережності на основі пофідерного аналізу. Визначено метод на базі α-рівневого узагальнення. На базі цього методу наведені основні алгебраїчні дії над нечіткими числами, у вигляді яких можна представити напруги у вузлах та струми навантаження, які, зазвичай, для мереж низьких напруг носять характер невизначеності. Запропоновано метод оцінки втрат електроенергії в мережах низької напруги, для яких характерна велика кількість елементів. Метод базується на використанні нечіткої кластеризації. Для проведення кластеризації об'єктів використано метод нечітких с-середніх.
Опис
Ключові слова
концептуальна модель, портфель проектів, втрати електроенергії, принципи зменшення втрат, квантова модель, кластеризація, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Ачкасов І. А. Концептуальна модель формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 15-20. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання