Етнокультурні засади розвитку сучасної архітектури України : регіональна своєрідність в умовах глобалізму

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Проблема шляхів розвитку сучасної архітектури давно вийшла за межі окремих держав і набула характеру міжнаціональної проблеми. Перед багатьма державами світу сьогодні гостро постала проблема вибору між глобалістськими тенденціями, в тому числі в культурі та архітектурі, та регіональною ідентичністю та збереженням власних культурних традицій.
Опис
Ключові слова
сучасна архітектура, культурні традиції, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Антощук Т. І. Етнокультурні засади розвитку сучасної архітектури України : регіональна своєрідність в умовах глобалізму / Т. І. Антощук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 135 - 139. - Бібліогр. : 4 назви.