Особливості проектування boutique hotels (особливих готелів)

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається питання формування одного з нових видів готелів - boutique hotels (бутік - готелів). Зроблено екскурс в історію виникнення даних готелів наведено сучасні світові приклади бутік - готелів. У статті приділена увага питанню виявлення особливостей архітектурної, функціонально-планувальної організації та дизайну, а також організації сервісу та обслуговування у даних готелях.
Опис
Ключові слова
готель, бутік - готель, с’ют, архітектурний образ, концепція, функціонально-планувальна організація
Бібліографічний опис
Жовква О. І. Особливості проектування boutique hotels (особливих готелів) / О. І. Жовква // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 472-478. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання