Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій

Ескіз

Дата

2015

Автори

Гогунський, Віктор Дмитрович
Лященко, Тамара Олексіївна
Васильєва, Валентина Юліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Трансформації конкурентного середовища сфери вищої освіти у напрямку створення ефективних механізмів управління науковими дослідженнями спонукає наукові колективи і окремих науковців до аналізу своєї публікаційної активності для пошуку методів покращення показників цитування наукових публікацій. У роботі виконано аналіз життєвого циклу наукових публікацій і показано, що шляху просування статей до науковців у світовій спільноті притаманні властивості марковських процесів. Розроблена модель 5А's повною мірою відображає властивості досліджуваної системи. Комунікаційні впливи змінюють ймовірності станів системи з послідовним рухом по траєкторії від відсутності інформації про публікацію до ознайомлення з нею через стан позитивного відношення до її цитування. При цьому обов'язковим станом є також негативне відношення до публікацій. Доведено, що у разі використання систем Google Scholar, ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate та ін., за активної участі авторів у розміщенні своїх публікацій збільшується частина статей, які стають доступними колегам у світовій науковій спільноті, що і є одним із чинників збільшення показників цитування.

Опис

Ключові слова

цитування, публікації, науковці, світова спільнота, наукометричні бази, комунікації, модель, марковський ланцюг, системи, управління, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гогунський В. Д. Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій / В. Д. Гогунський, Т. О. Лященко, В. Ю. Васильєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 75-83. - Бібліогр. : 30 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset