Бифуркации, неустойчивость, архитектура

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Дубинский, В. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Изложен подход, направленный на анализ возможных траекторий развития современной архитектуры в аспекте теории синергетики, в частности – теории бифуркационных сдвигов.
Опис
Ключові слова
архитектура, неустойчивость, формообразование, архітектура, нестійкість, формоутворення, architecture, instability, formation
Бібліографічний опис
Дубинский В. П. Бифуркации, неустойчивость, архитектура / В. П. Дубинский // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 17-28. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання