Аналіз сучасних моделей, орієнтованих на знання, та методів прийняття рішень

Ескіз

Дата

2013

Автори

Невмержицький, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено порівняння моделей представлення знань за такими характеристиками: рівень складності елемента знань; універсальність для різних предметних областей, природність і наочність представлення знань при використанні; розмірність моделі за обсягом пам'яті, необхідної для зберігання елемента моделі; особливості розробки системи на основі моделі.

Опис

Ключові слова

моделі орієнтовані на знання, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, бази знань

Бібліографічний опис

Невмержицький О. В. Аналіз сучасних моделей, орієнтованих на знання, та методів прийняття рішень / О. В. Невмержицький // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 119 - 125. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset