Аналіз сучасних моделей, орієнтованих на знання, та методів прийняття рішень

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено порівняння моделей представлення знань за такими характеристиками: рівень складності елемента знань; універсальність для різних предметних областей, природність і наочність представлення знань при використанні; розмірність моделі за обсягом пам'яті, необхідної для зберігання елемента моделі; особливості розробки системи на основі моделі.
Опис
Ключові слова
моделі орієнтовані на знання, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, бази знань
Бібліографічний опис
Невмержицький О. В. Аналіз сучасних моделей, орієнтованих на знання, та методів прийняття рішень / О. В. Невмержицький // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 119 - 125. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання