Підсилення залізобетонних балочних конструкцій зовнішнім армуванням

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Підсилення балочних конструкцій виконують класичними способами: збільшенням поперечного перетину за рахунок нарощування; зміною статичної схеми роботи за рахунок установки затяжок, підкосів, стійок тощо. Проте, інколи встановлення додаткових громіздких конструкцій підсилення є неприйнятним, оскільки вони змінюють конструктивно-планувальні рішення внутрішнього простору будівлі, збільшують навантаження на опори та на фундаменти. У такому випадку доцільним є підсилення конструкцій влаштуванням зовнішнього армування наклеюванням за допомогою спеціальних клеїв на поверхню конструкцій, що підсилюються, додаткового армування у вигляді високоміцних полотен, пластин або смужок. Недоліком даної технології є висока вартість вуглецевих матеріалів. Саме тому було виконано ряд експериментальних досліджень з пошуку альтернативних до вуглецевих матеріалів. В лабораторних умовах виконано підсилення залізобетонних балочок скловолокном та сталевими пластинами з різними варіантами кріплень. Аналіз результатів досліджень показав, що підсилення залізобетонних балкових будівельних конструкцій зовнішнім армуванням є достатньо ефективним способом у порівнянні з традиційними. Ефективність досягається як конструктивною складовою – збільшенням несучої здатності, так і технологічною – зменшенням трудомісткості виконання робіт.
Опис
Ключові слова
підсилення балочних конструкцій, зовнішнє армування, підготовка основи, приклеювання, трудомісткість підсилення, кафедра технології будівельного виробництва
Бібліографічний опис
Савйовський В. В. Підсилення залізобетонних балочних конструкцій зовнішнім армуванням / В. В. Савйовський, О. С. Молодід, Н. О. Малець // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 198 - 203. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання