Розвиток нормативної бази з питань термомодернізації житлових будинків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Максимо, А.С.
Гутніченко, Т.П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Охарактеризовані основні положення ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків». Визначені напрями розвитку нормативної бази у цій сфері.
Опис
Ключові слова
Термомодернізація, енергетичного обстеження будинків, енергетичної паспортизації будинків, термомодернізації будинків, ремонт або заміна вікон на сходових клітках, теплоізоляція зовнішніх огороджувальних конструкцій
Бібліографічний опис
Максимо А. С. Розвиток нормативної бази з питань термомодернізації житлових будинків / А. С. Максимо, Т П. Гутніченко // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. В. О. Плоский. - Київ, 2015. - №1. - С. 69-73. - Бібліогр. : 3 назв
Зібрання