Територіальне планування як інструмент розвитку прикордонних регіонів України

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Територіальне планування є сучасним інструментом забезпечення сталого розвитку регіонів, оскільки враховує три складові у їх взаємозв’язку та взаємозалежності: довкілля, населення та господарство. Територіальне планування в Україні знаходиться в сфері впливу державної регіональної політики, є її провідним чинником, який впливає на інші процеси та сфери соціально-економічного та екологічного розвитку регіонів і окремих територій.
Опис
Ключові слова
територіальне планування, регіон, прикордонний регіон
Бібліографічний опис
Музиченко Г. В. Територіальне планування як інструмент розвитку прикордонних регіонів України / Г. В. Музиченко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 166 - 170. - Бібліогр. : 2 назви.