Територіальне планування як інструмент розвитку прикордонних регіонів України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Музиченко, Ганна В'ячеславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Територіальне планування є сучасним інструментом забезпечення сталого розвитку регіонів, оскільки враховує три складові у їх взаємозв’язку та взаємозалежності: довкілля, населення та господарство. Територіальне планування в Україні знаходиться в сфері впливу державної регіональної політики, є її провідним чинником, який впливає на інші процеси та сфери соціально-економічного та екологічного розвитку регіонів і окремих територій.

Опис

Ключові слова

територіальне планування, регіон, прикордонний регіон

Бібліографічний опис

Музиченко Г. В. Територіальне планування як інструмент розвитку прикордонних регіонів України / Г. В. Музиченко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 166 - 170. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset