Будинок як парасоля: альтернативні шляхи генези архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зауважено на альтернативних шляхах становлення зодчества як самобутньої професії та як різновиду ужитково-дизайнерських ремесел, з відповідними альтернативами стінової (огородження простору) та каркасної (підтримка «штучного неба» перекриття-даху) систем, інваріантним розмежуванням простору. Розглянуто трансформованість ужиткових форм (парасолі, корабельних конструкцій) в форми та конструкції архітектурні, узвичаєність для традиційних культур надавати формі поліфункціональності, а не створювати різні форми для різних функцій.
Опис
Ключові слова
дизайн, генеза архітектури, стінова та каркасна архітектурні системи, розділення простору, трансформація ужиткових форм, форма і функція в архітектурі, дизайн, происхождение архитектуры, стеновая и каркасная архитектурные системы, разделение пространства, трансформация прикладных форм, форма и функция в архитектуре, origin of architecture, design, architectural wall and framework system, separation space, transformation applied forms, form and function in architecture, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Горбик О. О. Будинок як парасоля: альтернативні шляхи генези архітектури / О. О. Горбик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 6-11. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання