Удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта»: інноваційний підхід

Ескіз

Дата

2024-01-04

Автори

Почка Костянтин Іванович
Красильник Юрій Семенович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

На основі вивчення теоретико-методичної базису та практичної складової виокремлено основні вектори удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта», які детермінуються професійними та освітніми стандартами, що базуються на компетентностях, їх оцінюванні, студентоцентрованості, відповідній інституційній структурі, вимогах ринку праці та соціальному партнерстві.

Опис

Ключові слова

освітня програма, удосконалення, професійна освіта, компетентність, результат навчання, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Почка К. І. Удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта»: інноваційний підхід / К. І. Почка, Ю. І. Красильник // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : матеріали VI Міжнародної конференції, Київ, 16 листопада 2023 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2024. – С. 338 - 351. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset