Моделювання показників стану шахтної атмосфери

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кружилко, Олег Євгенович
Полукарова, Світлана Геннадіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Одним із основних напрямів діяльності ДУ «ННДІПБОП» є дослідження проблематики аварійності та травматизму й розроблення заходів щодо їх зменшення. На шахтах України з 2004 року впроваджувалась перша вітчизняна комплексна система протиаварійного захисту. У рамках здійснення авторського нагляду та узагальнення досвіду роботи цієї системи була створена робоча група, до складу якої входили фахівці Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці. Для обробки масивів даних, отриманих від датчиків, побудови математичних моделей параметрів шахтної атмосфери, розрахунку прогнозних значень цих параметрів розроблено інформаційно-аналітичну підсистему контролю стану шахтної атмосфери.

Опис

Ключові слова

вугільна галузь, шахтна атмосфера, прогнозування, моделювання

Бібліографічний опис

Кружилко О. Є. Моделювання показників стану шахтної атмосфери / О. Є. Кружилко, С. Г. Полукарова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 117-121. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset