Моделювання показників стану шахтної атмосфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Кружилко, Олег Євгенович
Полукарова, Світлана Геннадіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одним із основних напрямів діяльності ДУ «ННДІПБОП» є дослідження проблематики аварійності та травматизму й розроблення заходів щодо їх зменшення. На шахтах України з 2004 року впроваджувалась перша вітчизняна комплексна система протиаварійного захисту. У рамках здійснення авторського нагляду та узагальнення досвіду роботи цієї системи була створена робоча група, до складу якої входили фахівці Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці. Для обробки масивів даних, отриманих від датчиків, побудови математичних моделей параметрів шахтної атмосфери, розрахунку прогнозних значень цих параметрів розроблено інформаційно-аналітичну підсистему контролю стану шахтної атмосфери.
Опис
Ключові слова
вугільна галузь, шахтна атмосфера, прогнозування, моделювання
Бібліографічний опис
Кружилко О. Є. Моделювання показників стану шахтної атмосфери / О. Є. Кружилко, С. Г. Полукарова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 117-121. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання