Модернізація економічного розвитку будівельних організацій : детермінанти моделі та пріоритети стратегії

Ескіз

Дата

2018

Автори

Малихіна, Оксана Михайлівна
Рижаков, Дмитро Андрійович
Локтіонова, Яна Федорівна
Коваль, Тимур Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена розробці теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій з підвищення ефективності управління вартістю реалізації будівельного проекту. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту, що визначається як інтегрована система планування та контролю вартості реалізації будівельного проекту, який, на відміну від наявних, враховує при оцінці вартості реалізації будівельного проекту інтегрований вплив процесної і проектної управлінських концепцій для забезпечення розвитку сучасної компанії. Запропоновано основні напрями гармонізації складових системи управління розвитком компанії за процесно-проектним підходом, який поєднує переваги вартісно-орієнтованого управління і методології управління проектами.

Опис

Ключові слова

вартісно-орієнтоване управління, проектний менеджмент, управління розвитком компанії, система управління розвитком, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Модернізація економічного розвитку будівельних організацій : детермінанти моделі та пріоритети стратегії / О. М. Малихіна, Д. А. Рижаков, Я. Ф. Локтіонова, Т. С. Коваль // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 152 – 160. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset