Методичні вказівки для підготовки до атестаційного екзамену з дисциплін: «Психологічний супровід у ФВіС», «Професійна майстерність тренера», «Теорія і методика викладання ФВ у ЗВО», «Основи психодіаностики у ФВіС», «Основи психогігієни у ФВіС» здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр з фізичного виховання і психології спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Шамич, О. М.
Іваннікова, Г. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Методичні вказівки для підготовки до атестаційного екзамену з дисциплін: «Психологічний супровід у ФВіС», «Професійна майстерність тренера», «Теорія і методика викладання ФВ у ЗВО», «Основи психодіаностики у ФВіС», «Основи психогігієни у ФВіС» складено для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, екзамени атестаційні, теорія і методика викладання ФВ у ЗВО, основи психодіаностики у ФВіС, основи психогігієни у ФВіС
Бібліографічний опис
Методичні вказівки для підготовки до атестаційного екзамену з дисциплін: «Психологічний супровід у ФВіС», «Професійна майстерність тренера», «Теорія і методика викладання ФВ у ЗВО», «Основи психодіаностики у ФВіС», «Основи психогігієни у ФВіС» : здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр з фізичного виховання і психології спорту / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О.М. Шамич, Г.В. Іваннікова. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. - 22 с. - Бібліогр. : с. 18 - 21.