Роль стейкхолдерів у забезпеченні реалізації девелопменту в будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одним із ключових факторів, які дослідники та практики розглядають як першопричини провалів, проблем та відхилень від планових показників у проектах, є недооцінювання процесів управління зацікавленими сторонами. Недостатня формалізація процесів стейкхолдер-менеджменту у проектах та обмеженість кількісних методів аналізу зацікавлених сторін та їх вимог є двома основними проблемами, на які звертають увагу дослідники. Для її вирішення пропонується переглянути принципи управління будівельними проектами на базі теорії стейкхолдерів. Визначено види, характеристики та відмінні ознаки стейкхолдерів проектів у процесі будівельного девелопменту. Проаналізовано зміни зацікавленості стейкхолдерів такого проекту протягом його життєвого циклу.
Опис
Ключові слова
стейкхолдери, сітьова взаємодія, будівельний проект, девелопмент в будівництві, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Івахненко І. С. Роль стейкхолдерів у забезпеченні реалізації девелопменту в будівництві / І. C. Івахненко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 112 - 117. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання