Регіоналізм і архітектурно-містобудівні проблеми урбанізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Тімохін, Віктор Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Сьогодні, у різноманітних природничих і гуманітарних галузях знання та культури, таких як філософія та мистецтвознавство, соціологія та етнографія, економгеографія та історія, економіка і політика, архітектура та містобудування тощо, поняття «регіон» та його похідні за чисельністю посилань на ці терміни, мабуть, перевершують цитування таких загальновживаних понять як «середовище», «комунікація», «інформація», «урбанізація» тощо, народжених процесами глобального поширення масової культури постмодерністської доби. Очевидно, це пояснюється тим, що і в науці, і в мистецтві, і в релігії прагнення, з одного боку, до модерністської самодостатності, а з іншого – до постмодерністського «радикального еклектизму», призвели до, по-перше, досить розмитої універсальності термінів і понять регіоналізму, а по-друге, – до їх «заземлення» і, так би мовити, «регіоналізації» в конкретних галузях знання та культури.
Опис
Ключові слова
регіоналізм, урбанізація, середовище, комунікація, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Тімохін В. О. Регіоналізм і архітектурно-містобудівні проблеми урбанізації / В. О. Тімохін // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 59 - 62. - Бібліогр. : 6 назв.