Досвід застосування BIM-технологій при проєктуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій

Ескіз

Дата

2021

Автори

Адаменко, В. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бровін О.В.

Анотація

Сучасний розвиток інформаційних технологій, зокрема 3D BIM-інформаційних систем, дає можливість вивести процеси проєктування і розрахунку будівельних конструкцій принципово на інший рівень. Суттєво спрощується розробка проєктних рішень на стадії варіантного проєктування, скорочується час розробки робочої конструкторської документації та узгодження різних розділів проєкту між собою, зменшується кількість проєктних помилок зокрема і при виникненні необхідності внесення змін. На кафедрі металевих та дерев'яних конструкцій КНУБА, сучасні методи 3D BIM-технологій були впроваджені в навчальний процес із 2016-2017 н.р., що відобразилося на наповненні основних навчальних курсів кафедри, зокрема, зроблено акцент на проєктування, розрахунок та видачу проєктної документації за допомогою сучасних 3D BIM-інформаційних комплексів. За цей час відпрацьовано і впроваджено в навчальний процес застосування наступних зв'язок програмних комплексів: ПК Revit - ПК Autodesk Robot Structural Analysis (надалі ПК Robot) - ПК Tekla Structures (надалі ПК Tekla); ПК САПФІР - ПК Ліра-САПР - ПК Revit; ПК Dlubal RSTAB - ПК Dlubal RFEM - ПК IDEA StatiCa - ПК Tekla Structures.

Опис

Ключові слова

BIM, BIM-технології, інформаційне моделювання, сталеві конструкції, числовий розрахунок, информационное моделирование, стальные конструкции, численный расчет, BIM technologies, information modeling, steel structures, numerical calculation, кафедра металевих і дерев’яних конструкцій

Бібліографічний опис

Адаменко В. М. Досвід застосування BIM-технологій при проєктуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій / В. М. Адаменко // BIM-технології в будівництві: досвід та інновації : Перша всеукраїнська науково-практичної конференція, (Харків, 18‒19 березня 2021 р.) / Харк. нац. ун-т буд-ва і архіт.; оргкомітет : Шумаков І.В. (голова) [та ін.]. – Харків : ХНУБА, 2021. – С. 13 - 16. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced