Експертний метод формування інформаційного простору мета-методології управління проектами

Ескіз

Дата

2018

Автори

Хлевна, Юлія Леонідівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Пріоритетним напрямом будь-якої методології управління проектами є покращення процесів управління та виконання проектів. Для цього в методології управління проектами мають реалізовуватись інструменти, які найбільше підходять до умов конкретного підприємства. Вагому роль тут відіграє інформаційний вміст самої методології. Те ж саме можна сказати і про методологію впровадження методологій управління проектами – мета-методологію управління проектами (ММУП). Інформаційний простір ММУП є головним джерелом «перетворення» різних методологій управління проектами (МУП) в орієнтовану на умови конкретного підприємства конкретизовану методологію управління проектами (КМУП). Формування інформаційного простору ММУП базується на визначенні потреби в інструментах КМУП та визначенні величини впливу ММУП на формування цих самих інструментів. Розглянуто питання використання експертних методів до формування інформаційного простору ММУП. Аргументовано залучення до експертизи науковців і практиків. Запропоновано моделі визначення складу експертів, їх опитування та опрацювання результатів опитування.

Опис

Ключові слова

мета-методологія, конкретизована методологія, інформаційний вплив, інструменти, інформаційний простір, експертний метод

Бібліографічний опис

Хлевна Ю. Л. Експертний метод формування інформаційного простору мета-методології управління проектами / Ю. Л. Хлевна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 61 – 67. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset