Актуалізація соціокультурних контекстів. Регіональні аспекти

Ескіз

Дата

2017

Автори

Римаренко, Сергій Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Актуалізація проблем соціокультурних відмінностей, регіональних, локальних, субкультурних, інших індивідуальних та групових соціокультурних відмінностей є одним з трендів сучасної епохи Постмодерну, а формування соціокультурного простору України якраз і характеризується власною багатовимірною трансформацією. Цей соціокультурний простір - складна взаємодія різних ідентичностей - національних, етнічних, політичних, соціальних, культурних, релігійних, регіональних, на які в свою чергу впливають процеси міжкультурні комунікації, культурної дифузії, актуалізації етнокультурних смислів та контекстів, процеси продукування регіональних групових етнокультурних та соціокультурних ідентичностей.

Опис

Ключові слова

соціокультурні ідентичності, соціокультурний простір

Бібліографічний опис

Римаренко С. Ю. Актуалізація соціокультурних контекстів. Регіональні аспекти / С. Ю. Римаренко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 171 - 176. - 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset