Політичний протест : реалії сучасної України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Дмитренко, Степан Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Складні процеси реформування пострадянських суспільств в умовах глобалізованого світу на тлі загроз політичної, економічної та соціальної нестабільності характерної для цих країн, роблять актуальною потребу налагодження ефективної комунікації між політичною та соціальною складовими суспільства.

Опис

Ключові слова

політичний протест, протестна ідентичність

Бібліографічний опис

Дмитренко С. П. Політичний протест : реалії сучасної України / С. П. Дмитренко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 248 - 252. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced