Політичний протест : реалії сучасної України

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Складні процеси реформування пострадянських суспільств в умовах глобалізованого світу на тлі загроз політичної, економічної та соціальної нестабільності характерної для цих країн, роблять актуальною потребу налагодження ефективної комунікації між політичною та соціальною складовими суспільства.
Опис
Ключові слова
політичний протест, протестна ідентичність
Бібліографічний опис
Дмитренко С. П. Політичний протест : реалії сучасної України / С. П. Дмитренко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 248 - 252. - Бібліогр. : 3 назви.