Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Досліджено стан атмосферного повітря м. Дніпропетровськ за допомогою методу «Cтерильність пилку» рослин-індикаторів. Проведено моделювання процесів переносу забруднювачів від основних джерел викидів промислових підприємств та картографування території міста за індексами забруднення атмосфери. Встановлено залежність між інтегральним показником ушкодження рослин-індикаторів та комплексним індексом забруднення атмосфери.
Опис
Ключові слова
джерела забруднення повітря, стерильність пилку рослин, індекси забруднення атмосфери, картографування територій, інтерполяція растрів
Бібліографічний опис
Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій / А. І. Горова, Ю. В. Бучавий, А. В. Павличенко, І. Г. Миронова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 14. - С. 53 - 58. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання