Деякі питання охорони та збереження унікальних пам'яток архітектурної археології

Ескіз

Дата

2014

Автори

Соченко, Вікто Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядаються деякі питання теорії і практики збереження, охорони та музейного показу унікальних пам’яток архітектурної археології в контексті зарубіжного та вітчизняного пам’яткоохоронного досвіду.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, археологічна спадщина, пам'ятки археології та архітектурної археології, збереження та охорона, консервація та музеєфікація

Бібліографічний опис

Соченко В. І. Деякі питання охорони та збереження унікальних пам'яток архітектурної археології / В. І. Соченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 4. - С. 92-98. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced