Класифікація (типологія) рекреаційних об’єктів для регіону Українських Карпат

Ескіз

Дата

2017

Автори

Шульга, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто питання розробки, удосконалення і дослідження формування екологічної мережі Карпатського регіону України як складної багатофункціональної планувально-просторової структури. За результатами аналізу науково-теоретичних розробок структурних моделей об’єктів природнозаповідного фонду пропонується варіант моделі формування «екологомістобудівного каркасу» з включенням «містобудівних» структурних елементів.

Опис

Ключові слова

екологічна мережа, структурна модель, природнозаповідний фонд, еколого-містобудівний каркас, містобудівні структурні елементи, экологическая сеть, структурная модель, природно-заповедный фонд, эколого-градостроительный каркас, градостроительные структурные элементы, ecological network, structural model, nature reserve fund, ecologist-townplanning framework, urban structural elements

Бібліографічний опис

Шульга Г. М. Класифікація (типологія) рекреаційних об’єктів для регіону Українських Карпат / Г. М. Шульга // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 337-340. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced