Геометричне моделювання поверхонь із заданими властивостями у дизайні та архітектурі

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглядається спосіб формування дискретних каркасів поверхонь за заданими вимогами у процесах дизайн-проектування та проектування криволінійних конструкцій в архітектурі. Наведено приклади формування дискретного каркасу поверхні за заданими параметрами, яка зберігає композиційні властивості заданої поверхні-прообразу.
Опис
Ключові слова
геометричне моделювання, архітектурне формоутворення, дискретний каркас, властивості поверхонь, статико-геометричний метод, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ковальов С. М. Геометричне моделювання поверхонь із заданими властивостями у дизайні та архітектурі / С. М. Ковальов, С. І. Ботвіновська, А. В. Золотова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 121 - 126. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання