Нова візуальна медіа-активної архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Трофимчук, С. М.
Слєпцов, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті сформульовані особливості візуальності медіа-активної архітектури та визначені її характеристичні ознаки.
Опис
Ключові слова
медіа-активна архітектура, медіа-фактура, медіа-текстура, архітектурна візуальність, зміст, медиа-активная архитектура, медиа-фактура, медиа-текстура, архитектурная визуальность, содержание, media architecture, media texture, architectural visuality, content, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Трофимчук С. М. Нова візуальна медіа-активної архітектури / С. М. Трофимчук, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 328-334. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання