Архітектура - будівництво - транспорт - туризм

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представляємо своєрідний бренд АБТТ: Архітектура – Будівництво – Транспорт – Туризм. У 2016 році у Київському національному університеті будівництва і архітектури на кафедрі геоінформатики і фотограмметрії факультету Геоінформаційних систем та управління територіями почали викладати дисципліну «Основи туризмознавства» для І курсу спеціальності 6.140103 «Туризм». За такою спеціальністю готують студентів близько 90 ВНЗ України, але тільки в КНУБА створено кластер, який є не лише брендом АБТТ, але й доповнює його дисциплінами «Геоінформаційні методи в туризмі» і «Інформаційні системи та технології в туризмі»
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики та фотограмметрії, архітектура, будівництво, транспорт, туризм
Бібліографічний опис
Карпінський Ю. О. Архітектура - будівництво - транспорт - туризм / Ю. О. Карпінський, Є. О. Рейцен, Н. М. Кучеренко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 65. - С. 255-263. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання