Містобудівна практики використання колишніх військових об’єктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Агєєва, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені результати дослідження практики використання колишніх військових об’єктів для вирішення соціальних завдань. Серед об’єктів дослідження – військові містечка, аеродроми. Частка майнових комплексів військових містечок передається до сфери управління іншим відомствам, міським громадам. Будівлі та споруди морально та фізично зношуються. Розвиток населених міст, розташованих поруч, потребує вирішення містобудівних завдань з урахуванням можливості використання територій колишніх військових об’єктів.
Опис
Ключові слова
військові містечка, військові аеродроми, містобудівні рішення, реконструкція, соціальні завдання, военные городки, военные аэродромы, градостроительные решения, реконструкция, социальные задачи, military towns, military aerodromes, city-planning solutions, reconstruction, social tasks
Бібліографічний опис
Агєєва Г. М. Містобудівна практики використання колишніх військових об’єктів / Г. М. Агєєва // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 371-380. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання