Містобудівна практики використання колишніх військових об’єктів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Агєєва, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведені результати дослідження практики використання колишніх військових об’єктів для вирішення соціальних завдань. Серед об’єктів дослідження – військові містечка, аеродроми. Частка майнових комплексів військових містечок передається до сфери управління іншим відомствам, міським громадам. Будівлі та споруди морально та фізично зношуються. Розвиток населених міст, розташованих поруч, потребує вирішення містобудівних завдань з урахуванням можливості використання територій колишніх військових об’єктів.

Опис

Ключові слова

військові містечка, військові аеродроми, містобудівні рішення, реконструкція, соціальні завдання, военные городки, военные аэродромы, градостроительные решения, реконструкция, социальные задачи, military towns, military aerodromes, city-planning solutions, reconstruction, social tasks

Бібліографічний опис

Агєєва Г. М. Містобудівна практики використання колишніх військових об’єктів / Г. М. Агєєва // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 371-380. - Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced