Інтегроване технологічне середовище системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Тесля, Ю. М.
Білощицька, С. В.
Безмогоричний, Д. М.
Синиця, В. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено проблему створення інтегрованого технологічного середовища системи тестування, яка міститиме не тільки засоби тестування студентів, але й засоби ідентифікації і верифікації осіб, що працюють в спеціалізованих комп’ютерних класах тестування. Наведено матричну структуру такого середовища.
Опис
Ключові слова
система тестування, технологічне середовище, інтеграція інформаційних технологій, матрична інформаційна технологія, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Інтегроване технологічне середовище системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів / Ю. М. Тесля, С. В. Білощицька, Д. М. Безмогоричний, В. Ю. Синиця // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 92 - 97. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання