Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено зміст моделей забезпечення економічної безпеки щодо співучасті держави в інвестуванні будівельних проектів, які на новій розрахунково-аналітичній основі оцінюють як переваги об’єктів інвестування, так і фінансово-економічну спроможність замовника й основних виконавців до ефективного втілення проектів, щоб убезпечити державні інвестиції від втрат чи несумлінного використання.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, державні інвестиції, будівельний об’єкт, сітьове ресурсно-календарне планування, «роботи-дуги», організаційні структури управління, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Рижакова Г. М. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів / Г. М. Рижакова, С. П. Стеценко, З. В. Лагутіна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 16. – С. 203 - 208. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання