Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями

Ескіз

Дата

2016

Автори

Цюцюра, Світлана Володимирівна
Федусенко, Олена Володимирівна
Федусенко, Анатолій Олександрович
Цюцюра, Микола Ігорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена проблемам адаптивного навчання, а саме питанням контролю знань у таких системах. Під час проведення підсумкових контролів найбільш ефективним є відкриті питання, але перевірка таких питань є досить складною. Запропоновано методику аналізу відкритих питань, що базується на методі порівняння текстів за допомогою шинглів. Проведено порівняльний аналіз перевірки відкритих питань за допомогою розробленої системи та за допомогою наявних систем перевірки текстів, на основі якого можна зробити висновок, що запропонована методика працює правильно. Використання запропонованої системи контролю знань з відкритими питаннями дозволить підвищити якість навчання за рахунок збільшення ефективності контролю знань.

Опис

Ключові слова

метод шинглів, контроль знань, адаптивна система контролю знань, відкриті питання, природна мова, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями / С. В. Цюцюра, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 156 - 161. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset