Реформа місцевого самоврядування в Україні як інструмент децентралізації влади

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Урядом ще 1 квітня 2014 року була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження КМУ №333-р - далі Концепція) [4] та затверджено План заходів з її реалізації (розпорядження КМУ №591-р від 18.06.2014) [5]. Відповідно до цього плану було внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, якими здійснено перший етап бюджетної децентралізації. Так, зміни до Бюджетного кодексу фактично є основою для стимулювання громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Опис
Ключові слова
децентралізація влади, реформа місцевого самоврядування, концепція реформування місцевого самоврядування
Бібліографічний опис
Цвих В. Ф. Реформа місцевого самоврядування в Україні як інструмент децентралізації влади / В. Ф. Цвих // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 72-77. - Бібліогр. : 5 назв.