Визначення профілю швидкості та втрат тиску при ламінарному русі в каналах двокутного перерізу

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто ламінарний рух рідини в каналах двокутного перерізу, утвореного двома рівними дугами кіл. Показано, що аналогія між профілем швидкості в таких каналах та круглих трубопроводах не дає достатньої точності для інженерного розрахунку. Виконано наближений розв’язок рівняння Нав’є-Стокса. Профіль швидкості описано апроксимаційним багаточленом. Визначено коефіцієнт поля швидкості та коефіцієнт опору тертя Дарсі. Показано можливість використання формули Пуазейля для випадку двокутного каналу
Опис
Ключові слова
двокутний канал, ламінарний рух, теплоутилізатор, підземні води, рівняння Нав ’є-Стокса, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Дзюбенко В. Г. Визначення профілю швидкості та втрат тиску при ламінарному русі в каналах двокутного перерізу / В. Г. Дзюбенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е.С. Малкін. – Київ, 2015. - Вип. 18. - С. 16 – 21. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання