Вип. 18

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/95

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств
  (КНУБА, 2015) Малкін, Е. С.; Погосов, О. Г.
  В статті наводяться види та параметри характерних вторинних енергоресурсів та розглянуті можливі варіанти реконструкції систем паропостачання промислових підприємств, при реалізації яких досягається підвищення рівня енергозбереження та відповідно зменшуються енергетичні затрати на одиницю продукції. Представлене систематизоване коло завдань, пов’язаних із енергозбереженням в досліджуваній сфері. Наведені заходи дозволяють в повній мірі зберегти основу технологічного процесу, особливо на етапі споживання енергії кінцевими споживачами. Наводяться схеми енергоефективних систем паропостачання.
 • Документ
  Аналіз конструкцій сезонних теплоакумуляторів для забезпечення систем гарячого водопостачання та опалення в котеджному будівництві
  (КНУБА, 2015) Любарець, О. П.; Москвітіна, А. С.
  Проведено огляд основних конструкцій організованих сезонних акумуляторів теплоти. Розглянуто переваги та недоліки наступних конструкцій сезонних акумуляторів: водяний акумулятор теплоти, акумулятор теплоти з твердим теплоакумулюючим матеріалом, акумулятор теплоти з використанням теплоти фазового переходу. Встановлено характерні особливості конструкції сезонного акумулятора теплоти для котеджного будівництва.
 • Документ
  Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно- шарових топках
  (КНУБА, 2015) Сенчук, М. П.; Астаф’єва, М. М .
  Розроблена математична модель процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках з поступальним і обертальним його переміщенням на колосниковій решітці. Наведено аналітичні рівняння для розрахунку основних параметрів зони горіння.
 • Документ
  Діаграма потоків ексергії вологого повітря для систем кондиціонування повітря
  (КНУБА, 2015) Задоянний, О. В.; Євдокименко, Ю.
  Показана можливість візуальної та чисельної оцінки зміни ексергетичних потенціалів в потоці складових ексергії вологого повітря в системах кондиціонування повітря за допомогою діаграми потоків ексергії. Наведено діаграму потоків складових ексергії вологого повітря в прямотоковій системі кондиціонування повітря фармацевтичного виробництва. Подано результати розрахунку ексергетичних потенціалів потоків термічної, вологісної та механічної складових ексергії.
 • Документ
  Визначення профілю швидкості та втрат тиску при ламінарному русі в каналах двокутного перерізу
  (КНУБА, 2015) Дзюбенко, В. Г.
  Розглянуто ламінарний рух рідини в каналах двокутного перерізу, утвореного двома рівними дугами кіл. Показано, що аналогія між профілем швидкості в таких каналах та круглих трубопроводах не дає достатньої точності для інженерного розрахунку. Виконано наближений розв’язок рівняння Нав’є-Стокса. Профіль швидкості описано апроксимаційним багаточленом. Визначено коефіцієнт поля швидкості та коефіцієнт опору тертя Дарсі. Показано можливість використання формули Пуазейля для випадку двокутного каналу
 • Документ
  Метод численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена при различных режимах течения.
  (КНУБА, 2015) Никитенко, Н. И.; Кольчик, Ю. Н.; Сороковая, Н. Н.
  Излагается метод численного моделированиядинамики трехмерного течения и тепломассообмена вязкой жидкости на базе уравнений Навъе-Стокса при ламинарном, переходном и турбулентном режимах движения. Результаты численного моделирования достаточно хорошо согласуются с опытными данными.
 • Документ
  Процес обробки води в магнітних полях
  (КНУБА, 2015) Малкін, Е. С.; Журавська, Н. Є.; Коваленко, Н. О.
  Проаналізовано існуючи наукові гіпотези впливу магнітного поля на молекули води, особливості омагнічено'і води, які можливо використати в багатьох сферах життєдіяльності, в енергетиці та інш. Застосування технологій з використанням омагніченої води сприяє економії та збереженню ресурсів Землі.