Інформаційна система оцінки ефективності рекламних заходів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Теренчук, С. А.
Гоц, В. В.
Шамшур, Х. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У програмному середовищі Borland Delphi розроблено інформаційну систему оцінки ефективності рекламних заходів, що базується на графовій моделі і реалізує методи теорії ймовірностей та математичної статистики.
Опис
Ключові слова
комунікаційна система, інформаційна система, зворотний зв'язок, модель, граф, ефективність, оцінка, подія, гіпотеза, ймовірність, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Теренчук С. А. Інформаційна система оцінки ефективності рекламних заходів / С. А. Теренчук, В. В. Гоц, Х. М. Шамшур // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 43 - 45. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання