Динамічна втрата стійкості тонкостінних валів, що обертаються під дією стиску осьової слідкуючої сили

Ескіз

Дата

2006

Автори

Соловйов, І. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Тонкостінні трубчасті вали є одним з основних конструктивних елементів сучасного авіа- і енергомашинобудування. Під час роботи швидкість їх кутового обертання може досягати 30000 об/хв. Відцентрові сили інерції, що виникають при такому обертанні, призводять не тільки до появи інтенсивних полів напружень в цих валах, але можуть бути також і причиною їх біфуркаційного квазістатичного випинання. Проблемам дослідження стійкості валів, що обертаються, при різних схемах обпирання присвячена велика кількість статей. Постановки задач їх стійкості, методику дослідження та огляд наукової літератури з цих питань можна знайти в публікаціях

Опис

Ключові слова

тонкостінні трубчасті вали, дія стиску, осьова слідкуюча сила, стійкість валів

Бібліографічний опис

Соловйов І. Л. Динамічна втрата стійкості тонкостінних валів, що обертаються під дією стиску осьової слідкуючої сили / І. Л. Соловйов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 102-111. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset