Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Сухарська, Лариса Вікторівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
В сучасних умовах перед територіальними громадами особливо гостро постають проблеми фінансування соціальних об'єктів, житлово-комунального господарства, проектів місцевого розвитку, утримання органів місцевого самоврядування.
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, територіальна громада
Бібліографічний опис
Сухарська Л. В. Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громади / Л. В. Сухарська // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – С. 393 - 395. - Бібліогр. : 3 назви.