Методи дослідження мережі зв’язків при реалізації проекту

Ескіз

Дата

2019

Автори

Трач, Роман Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Очевидним є той факт, що сучасні проекти (у т.ч. і у будівництві) стають дедалі складнішими, що вимагає залучення досить значної кількості учасників. Отже, збільшення кількості учасників проекту призводить до ускладнення комунікацій при передачі знань та інформації, що досить часто є причиною збільшення тривалості реалізації проекту та зростання незапланованих витрат. Отже, постає проблема з ідентифікацією, вимірюванням, контролем та управлінням зв’язками всередині проекту. Інструментом для вирішення завдань, пов’язаних з дослідженням і оптимізацією внутрішньопроектних мереж є аналіз соціальних мереж (анлг. Social Network Analysis, SNA). Аналіз соціальних мереж активно застосовуєтьсядля дослідження організаційних комунікацій, у т. ч. і в контексті управління сучасними організаційними структурами. Однак щодо управління та оптимізації управління проектом в будівництві аналіз соціальної мережі практично не застосовувався. Детально розглянуто методи дослідження мереж та основні міри центральності для мережі (графа) та учасників проекту (вершин графа).

Опис

Ключові слова

аналіз соціальних мереж, проект, теорія графів, міри центральності, будівництво

Бібліографічний опис

Трач Р. В. Методи дослідження мережі зв’язків при реалізації проекту / Р. В. Трач // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 32-38. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced