Проблеми поводження з відходами та шляхи їх вирішення на місцевому рівні на прикладі Київської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Пристайко, Валерій Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
В листопаді 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України (від 8 листопада 2017 року No 820-р) затверджена Національна Стратегія управління відходами в Україні до 2030 року (далі – Стратегія) в якій зазначається, що критична ситуація, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується подальшим розвитком екологічних загроз потребує негайного вирішення. Проблема відходів в Україні вирізняється особливою масштабністю і значимістю, як внаслідок домінування в національній економіці ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики. Значні масштаби ресурсокористування та енергетично- сировинна спеціалізація національної економіки разом із застарілою технологічною базою визначали і надалі визначають високі показники утворення та нагромадження відходів.
Опис
Ключові слова
відходи, поводження з відходами, вторинна сировина, утилізація
Бібліографічний опис
Пристайко В. В. Проблеми поводження з відходами та шляхи їх вирішення на місцевому рівні на прикладі Київської області / В. В. Пристайко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 269 - 273. - Бібліогр. : 3 назви.