Принципи інтегрованого управління загрозами забезпеченню цінностей стейкхолдерів проектно-орієнтованих медичних закладів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лукашенко, Валентина Максимівна
Лепський, Владлен Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Інтеграція системи охорони здоров’я України до світового ринку медичних послуг відповідно до міжнародних технологій, норм, вимог і стандартів, реформування всієї системи охорони здоров’я як на рівні держави, регіону, так і на рівні окремих медичних закладів вимагають реалізації значної кількості проектів, програм та портфелів проектів. Метою стратегічного управління проектно-орієнтованим медичним закладом (ПОМЗ) є сталий розвиток ПОМЗ у тривалій перспективі на основі забезпечення цінностей головних стейкхолдерів та об’єктів ПОМЗ, якими є: акціонери (власники); споживачі медичних послуг; бізнес-процеси; персонал ПОМЗ, що є складною комплексною задачею проектного офісу ПОМЗ. У даній роботі виконано аналіз основних загроз забезпеченню цінностей стейкхолдерів ПОМЗ, їх джерел та ступеня можливого впливу на реалізацію проектів; запропоновано систему класифікації загроз медичним проектам ПОМЗ та головні принципи протидії загрозам; формалізовано концептуальну модель протидії загрозам забезпеченню цінностей стейкхолдерів медичних проектів ПОМЗ.

Опис

Ключові слова

управління проектами, програмами, портфелями проектів, система охорони здоров’я, медичний заклад, стратегічне управління, цінності стейкхолдерів, загрози

Бібліографічний опис

Лукашенко В. М. Принципи інтегрованого управління загрозами забезпеченню цінностей стейкхолдерів проектно-орієнтованих медичних закладів / В. В. Лепський, В. М. Лукашенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 42 - 49. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset