Залежність критичних значень інтенсивності стохастичного параметричного навантаження від радіуса кореляції

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються питання динамічної стійкості пружних систем при стохастичному навантаженні. Для експоненціально корельованих стохастичних збуджень вивчається залежність критичних значень інтенсивності збудження від його радіуса кореляції, значення якого неперервно змінюються в межах певного діапазона.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, пружні системи, стохастичне навантаження, радіус кореляції
Бібліографічний опис
Дехтярюк Є. С. Залежність критичних значень інтенсивності стохастичного параметричного навантаження від радіуса кореляції / Є. С. Дехтярюк, Л. Ю. Немчинова, В. В. Отрашевська // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 72 - 76. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання