Залежність критичних значень інтенсивності стохастичного параметричного навантаження від радіуса кореляції

Ескіз

Дата

2005

Автори

Дехтярюк, Є. С.
Немчинова, Л. Ю.
Отрашевська, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються питання динамічної стійкості пружних систем при стохастичному навантаженні. Для експоненціально корельованих стохастичних збуджень вивчається залежність критичних значень інтенсивності збудження від його радіуса кореляції, значення якого неперервно змінюються в межах певного діапазона.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики, пружні системи, стохастичне навантаження, радіус кореляції

Бібліографічний опис

Дехтярюк Є. С. Залежність критичних значень інтенсивності стохастичного параметричного навантаження від радіуса кореляції / Є. С. Дехтярюк, Л. Ю. Немчинова, В. В. Отрашевська // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 72 - 76. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced