Використання нейронної мережі з радіальними базисними функціями в задачах діагностики стану захищеності програмного забезпечення

Ескіз

Дата

2010

Автори

Терейковський, І. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено доцільності використання класичної нейронної мережі з радіальною базисною функцією для розв'язання задач діагностики стану захищеності програмного забезпечення. Розглянуто методику побудови мережі, проведено її верифікацію та проаналізовано обчислювальні обмеження. Обґрунтовано можливі сфери використання мережі.

Опис

Ключові слова

діагностика захисту, захист інформації, нейронна мережа з радіальними базисними функціями, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Терейковський І. А. Використання нейронної мережі з радіальними базисними функціями в задачах діагностики стану захищеності програмного забезпечення / І. А. Терейковський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 111 - 114. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced