Використання нейронної мережі з радіальними базисними функціями в задачах діагностики стану захищеності програмного забезпечення

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено доцільності використання класичної нейронної мережі з радіальною базисною функцією для розв'язання задач діагностики стану захищеності програмного забезпечення. Розглянуто методику побудови мережі, проведено її верифікацію та проаналізовано обчислювальні обмеження. Обґрунтовано можливі сфери використання мережі.
Опис
Ключові слова
діагностика захисту, захист інформації, нейронна мережа з радіальними базисними функціями, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Терейковський І. А. Використання нейронної мережі з радіальними базисними функціями в задачах діагностики стану захищеності програмного забезпечення / І. А. Терейковський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 111 - 114. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання