Національна ідентичність українського суспільства : регіональний контекст

Ескіз

Дата

2018

Автори

Семко, Вадим Леонідович
Баєва, Юлія Євгенівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Поняття «ідентичність» є однією з базових категорій для усього комплексу суспільно-політичних наук, оскільки об’єктом вивчення цих наук є суспільство, як сукупність індивідів, а ключовою соціальною рисою індивіда є самоідентифікація. Ідентичність суспільства, у свою чергу, формується сукупністю ідентичностей індивідів.

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, ідентичність, регіональний контекст, українське суспільство

Бібліографічний опис

Семко В. Л. Національна ідентичність українського суспільства : регіональний контекст / В. Л. Семко, Ю. Є. Баєва // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 223 - 228. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset